Donar-se de baixa d’una activitat

Els rebuts de les activitats s’envien entre el 5 i el 10 de cada mes.

S’ha de sol·licitar la baixa abans del dia 5 del mes en curs. Una vegada el rebut és emés i enviat al banc no podrà ser tornat ni anul·lat.

Per a donar-se de baixa d’una activitat cal passar per la consergeria del Pavelló Cobert i sol·licitar-la. Hi ha que firmar el formulari de baixa i quedar-se amb la còpia. Aquesta serà necessària per a presentar-se en cas d’un error en l’emissió dels rebuts.

També podrà donar-se de baixa amb una crida al telèfon 960.919.200. Cal recordar la importància de passar a firmar i arreplegar la còpia de la baixa.

L’impagament d’algun rebut impedirà l’accés a l’activitat.