Donar-se d’alta en una activitat

Tria l’activitat en què vols inscriure’t. Pots consultar el tríptic informatiu.

Comprova que hi ha plaça en dita activitat, en la consergeria del pavelló cobert o cridant al telèfon 96.091.9200. Si no hi ha places pots apuntar-te en llista d’espera.

Has d’omplir el formulari F-0902-01 Sol·licitud de carnet de soci, inscripció en activitat i domiciliació de rebuts.

En Dades personals:
Els camps cognoms, nom i data de naixement són obligatoris.

En Tipus d’usuari:
Marca l’opció que et corresponga. En el cas de no marcar el tipus normal hauràs d’acreditar que pertanys al tipus seleccionat.

En Activitat:
Marca l’activitat o activitats a les quals vols assistir. Tin en compte que rebràs un rebut per cada activitat que t’apuntes.

Si l’activitat en què vols inscriure’t és musculació, hauràs de llegir-te la Normativa d’ús de la sala de musculació i marcar la casella com que has llegit i acceptes dita normativa. En cas contrari no podràs apuntar-te a la mateixa.

En forma de pagament cal tindre en compte que:
Els trimestres són: Gener-febrer-març, abril-maig-juny, octubre-novembre-desembre. Com el mes d’agost el pavelló estarà tancat, el trimestre juliol-agost-setembre no és computable.

Tin en compte que si t’apuntes a mitat o final d’un trimestre i marques la casella trimestral, el rebut serà del trimestre complet.

En el cas que vullgues canviar la forma de pagament de mensual a trimestral o viceversa, hauràs de fer-ho abans que els rebuts siguen emesos.

Els rebuts són emesos entre el 5 i 10 de cada mes. Si t’inscrius en una activitat després de la dita data els rebuts seran enviats el mes pròxim.

Nota: el primer mes pagaràs el rebut del carnet d’usuari, si no ho tingueres en vigor, i el mes o trimestre de l’activitat.

Important: Els rebuts tornats pel banc seran enviats per via executiva amb el recàrrec corresponent.

Si tens algun dubte pregunta en la consergeria del pavelló o crida al telèfon 960919200.

En Dades Bancàries:
Indicar el nom del titular del compte només si l’usuari i el titular no són la mateixa persona.

Has d’omplir tots els dígits del compte bancari, inclòs l’IBAN. Comprova que tots els números del compte són correcte abans d’entregar la documentació.

En Firma del titular del compte:
Ha de firmar el titular i el sol·licitant. Si titular i sol·licitant són la mateixa persona firma en cada apartat, i indica la data d’entrega de la documentació.