Archivo de la categoría: Pavelló Cobert

Temporada 2020-2021

L’estat d’alarma per la COVID-19, i la prolongació de les mesures de distanciament social van fer que es paralitzaren les activitats dirigides/musculació al pavelló al mes de març.

Amb la voluntat de reprendre la pràctica esportiva, començarem la musculació el dia 9 de setembre i les classes diriguides el dia 22 de setembre (si continuem amb la nova normalitat).

L’activitat és reprendrà amb els grups i usuaris que van pagar el mes de març. El mes de setembre serà la compensació del mes de març i tornarem a cobrar les taxes mensuals o trimestrals al mes d’octubre.

Les persones que no estiguen interessades a continuar al pavelló, caldrà que ens avisen per deixar lliures les places per a altres usuaris, i podran sol·licitar, a partir de setembre, la devolució de la taxa dels serveis no prestats.

Procediment de devolucio:

Descarregar i emplenar la instància i la fitxa de tercers.

La fitxa de tercers haurà d’estar segellada per l’entitat bancària.

La sol·licitud de devolució pot presentar-se:

  • Telemàticament (amb signatura o certificat digital).
  • Presencialment sol·licitant cita prèvia al telèfon 960 919 138.

Important:

  • El Pavelló Cobert està certificat per la Universitat Politècnica de València, Càtedra de l’Esport, com a instal·lació segura, i disposa d’un protocol d’accés del que us informarem detalladament.
  • No s’admetran nous usuaris, fins a gener del 2021.
  • Estem treballant per millorar la sala de musculació. Abans que finalitze l’any està previst canviar els aparells de musculació.